1 Minutë 1.0 APK for Android1 Minutë 1.0
File name: 1-Minutë.APK
ID: com.emdreamdesign.emdreamdesign.oneminute
Version: 1.0
File Size: 14Mb1 Minutë Screenshots

Free 1 Minutë APK
Download 1 Minutë APK
Free Download 1 Minutë APK

1 Minutë Info

Çka mund të bëjmë për një minutë?

Dije, o vëlla/motër musliman/e, se, koha në jetën e besimtarit është shumë e çmuar e me vlerë, andaj duhet të kujdesesh për të, duke pasur parasysh se Pejgamberi, salatu ue selam, na ka këshilluar për kohën kur ka thënë se, njeriu do të japë llogari për katër gjëra, e njëra prej tyre është ajo se, kohën e lirë si e ka shfrytëzuar. Ka edhe shumë e shumë hadithe të tjera që na tregojnë për kohën dhe vlerën e saj, po ashtu poeti ka thënë: “Koha është si shpata, në qoftë se ti nuk e pret atë, ajo të pretë ty.”

Pra, të gjitha këto thënie na tregojnë për vlerën e kohës dhe na inkurajojnë në shfrytëzimin e minutave të jetës sonë.

Ne në qoftëse i shfrytëzojmë minutat, do të fitojmë shpërblime të shumta tek Allahu, xhele shanuhu, e kjo do të bëhet shkak për ta fituar Xhenetin.

Në këtë aplikacion i kemi shfaqur disa fjalë e vepra që mund t’i realizojmë vetëm brenda një minute

1 Minutë | 29 Reviewers | | Rating: 4.3

Download 1 Minutë 1.0 APK

Previous
Next Post »